Fly.

 
I have just booked my flight home. Or have I? 
Is it a tear on my cheek or a smile on my lips.
I do not know. Dearest all, my home is split in two halves.
Two homes for one heart. 

Fastna aldrig. Som det står skrivet. 
På en anslagstavla, i ett rum som är mitt.
Kära Isabella. Fastna aldrig. Bra. 

I long for my second body. 
Two bodies. One heart.
For my dearest ones. 
And for waffles. Mm, those waffles. 

Men jag har det så bra här.
Så himla bra. 

Kommentera här: