Kristus är.


Långa kärleksdagar kommer till sitt slut 
och vi samlas i sång och lov. 
Det är som att komma hem varje gång, 
efter att gå en promenad i äventyret som kallas liv.